Trnavská hudobná jeseň

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'15'' E17°34'60''

Termín konania: 16.10.2016 - 23.10.2016

Typ podujatia: koncert

Trnavská hudobná jeseň nám aj tento rok prinesie koncerty, ktoré nás vytrhnú z každodenného zhonu a vtiahnu nás do nevšedného umeleckého zážitku.

16. októbra si v Kostole sv. Jakuba vypočujete sólové koncerty pre violončelo, lutnu a traverso a Barokový súbor Il Cuore barocco.

V
nedeľu 23. októbra 2016 o 20.00 hod. zaznie v Bazilike sv. Mikuláša jedno z najpôsobivejších oratoriálnych diel skladateľa Johanna Sebastiana Bacha s názvom Jánove pašie BWV 245

Po prvýkrát zaznelo v lipskom kostole sv. Mikuláša na Veľký piatok roku 1724 a v novodobej histórii Trnavy bolo uvedené iba raz.

Tentokrát si budeme môcť Jánove pašie vypočuť v podaní Medzinárodnej zborovej akadémie Lübeck.

Tento elitný zborový ansámbel je každoročne nanovo zostavovaný spomedzi študentov spevu po celom svete prostredníctvom konkurzov. Na Slovensku sa vďaka spolupráci s ansámblom Solamente naturali predstaví po prvýkrát a máme tú česť, že to bude práve v Trnave.

Rolf Beck, dirigent a zakladateľ Akadémie si pre tento koncert vybral sólistov z radu mladých slovenských spevákov, ktorí pôsobili, alebo ešte stále aktívne spolupracujú so Zborovou akadémiou Lübeck.

Jánove pašie BWV 245 detailne popisujú súd a ukrižovanie Ježiša Krista. Kostru diela tvoria texty osemnástej a devätnástej kapitoly Jánovho evanjelia a úryvky z Matúšovho evanjelia doplnené staršími textami árii básnikov Heinricha Brockesa a Christiana Heinricha Postela.

Lístky na koncert si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal.

Zdroj: Trnava Tourism

Web: www.trnava.sk