Tiesňavou Zejmarská roklina - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Dedinky

GPS: N48°52'2'' E20°22'46''

Dedinky - Biele Vody - Geravy - Predný Hýľ  - Zadný Hýľ  - Čertova hlava - Chotárna dolka - Biele Vody - Dedinky  (4 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.

Časový rozvrh: Dedinky - Biele Vody 1/2 hod. - Geravy 3/4 hod. - Predný Hýľ 3/4 hod. - Zadný Hýľ 1/4 hod. - Čertova hlava 1/2 hod. - Chotárna dolka 1/2 hod. - Biele Vody 1/2 hod. - Dedinky 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina je výstup zabezpečený rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, prechodu cez planinu Geravy však treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť. 
Túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je prechod romantickou tiesňavou Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama