Tiesňavou Veľký Sokol - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Hrabušice

GPS: N48°58'31'' E20°24'32''

Podlesok - Píla - Veľký Sokol-ústie  - Glacká cesta - Glac  - Malá Poľana  - Suchá Belá-vrch  - Pod Vtáčím hrbom - Podlesok  (6 3/4 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Podlesok - Píla 1 hod. - Veľký Sokol-ústie 1/2 hod. - Glacká cesta  2 1/2 hod. - Glac 1/4 hod. - Malá Poľana 1/2 hod. - Suchá Belá-vrch 1/2 hod. - Pod Vtáčím hrbom 1/2 hod. - Podlesok 1 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náročná okružná túra s dĺžkou 21 km a exponovaným výstupom cez tiesňavu, ktorý zabezpečujú rebríky, stúpadlá, reťaze a mostíky. Vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Výstup je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom väčšinou po lesných cestách. 
Výlet patrí medzi veľmi atraktívne, avšak zároveň dosť náročné trasy. Umožňuje spoznať rozmanitosť viacerých zákutí Slovenského raja. V úvode prechádza veľkou časťou širokej riečnej doliny Veľkej Bielej vody. Najatraktívnejšou a najnáročnejšou časťou túry je výstup najdlhšou tiesňavou Slovenského raja - tiesňavou Veľký Sokol, fascinujúcim terénom cez viacero vodopádov a kaskád, ktoré sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie Sokol.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama