Tiesňavou Piecky - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Hrabušice

GPS: N48°58'31'' E20°24'32''

Podlesok - Píla  - Suchá Belá-vrch  - Pod Vtáčím hrbom  - Nad Podleskom  - Podlesok  (4 1/2 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Podlesok - Píla 1 hod. - Suchá Belá-vrch 2 hod. - Pod Vtáčím hrbom 1/2 hod. - Nad Podleskom 1/2 hod. - Podlesok 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Piecky sú zabezpečené technickými pomôckami a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. 
Túra umožňuje spoznať jednu z dvoch západne ležiacich tiesňav Slovenského raja. V úvode vedie širokou riečnou dolinou potoka Veľká Biela voda, krátko aj kaňonovitým úsekom. Najatraktívnejšou, avšak zároveň aj najnáročnejšou časťou túry je výstup tiesňavou Piecky, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Prechod tiesňavou zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama