Teodor Jozef Mousson

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Krásnohorské Podhradie

GPS: N48°39'17'' E20°35'47''

Miesto konania: Krásnohorské Podhradie

Termín konania: 16.5.2017 - 30.9.2017

Typ podujatia: výstava, TIP

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní a spravuje najbohatší a najucelenejší súbor diel T. J. Moussona na Slovensku. Časť kolekcie zo stálej expozície umelca v zrekonštruovanom sztárayovskom kaštieli v Michalovciach, sídle múzea, je teraz možné vidieť aj v Krásnohorskom Podhradí.

Zemplínske múzeum pripravilo Baníckemu múzeu v Rožňave výber z bohatého fondu umeleckých diel autora. Návštevníci budú mať príležitosť oboznámiť sa s rozsiahlou michalovskou zbierkou obsahujúcou Moussonove práce z rôznych období tvorby v reprezentatívnom výbere. Súčasťou výstavy budú i memorabílie zahŕňajúce rozmanité osobné predmety z pozostalosti umelca.

J. Mousson pôsobil v rokoch 1911-1944 v Michalovciach ako učiteľ kreslenia. Bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval regiónu Zemplína, ktorý sa stal primárnym motívom jeho tvorby a celoživotného diela. Výstava prezentuje žánrové výjavy jeho tvorby. Návštevník si v jedinečnom priestore Obrazárne môže vychutnať umelecké stvárnenie zemplínskej krajiny, výjavy zo života vidieckeho a mestského obyvateľstva, predovšetkým motív trhov s ich nenapodobiteľnou atmosférou. Výstava dopĺňajú predmety z majstrovej pozostalosti, napríklad rodinné a pracovné fotografie, ručne písané katalógy, listy, pôvodná paleta či maliarsky kufrík s obrazom.

Vo väčšine diel nebola predmetom jeho záujmu charakteristika konkrétnych osôb, okrem citovo podfarbených diel – portrétov členov rodiny. Dielo T. J. Moussona, „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, takmer tri desaťročia zaznamenávajúceho život a etnografické zvláštnosti Zemplína, sa nachádza v mnohých súkromných zbierkach a v zbierkach viacerých slovenských múzeí a galérií, vrátane Slovenskej národnej galérie.

Niektoré diela dlho nebolo kvôli stavu možné vystaviť, zásluhou dotácie z Fondu na podporu umenia však prešli reštauráciou a prvýkrát sa predstavia práve na tejto výstave. Dielo T. J. Moussona je stále hodné obdivu, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

Vernisáž sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887-1946) sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií 16. mája 2017 o 16:30 v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí. Záujemcovia môžu v Obrazárni navštíviť výstavu diel T. J. Moussona v období od 17. mája do 30. septembra 2017 od stredy do nedele týždenne od 13:00 do 17:00.

Teodor Jozef Mousson sa narodil 15. decembra 1887 v obci Hőgyész v južnom Maďarsku. V roku 1911 pricestoval s manželkou do Michaloviec, kde prijal miesto učiteľa kreslenia v meštianskej škole. Na dolnom Zemplíne, v umeleckom závetrí, prežil vyše 30 rokov života i tvorby a zanechal pozoruhodné výtvarné dielo, ktorým ospieval krásy kraja a ľudu, ktorý si okamžite zamiloval. Jeho dielo sa stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína. V roku 1944, po ťažkej chorobe, z Michaloviec odišiel. Zomrel v Trenčíne, u syna Viliama, 6. novembra 1946. Počiatky tvorby T. J. Moussona v duchu akademického realizmu boli postupne nahradené rýchlym maliarskym záznamom krajiny či figurálnych kompozícií. Jeho výtvarný názor tiež poznamenali, ovplyvnili a obohatili študijné cesty a pobyty v Nagybányi a Taliansku. Po návrate do Michaloviec opäť nastalo obdobie tmavého koloritu. Vďaka umelcovmu vrodenému senzualizmu a túžbe po „prejavení sa farieb“ ale došlo k oživeniu palety, prechádzajúc až do skicovitých záznamov s charakteristickou nezvyčajnou svetelnou a farebnou intenzitou. V celej Moussonovej tvorbe sa prejavuje záujem o svetlo. Skúmal jeho zákonitosti, hru svetla a tieňov, striedajúcich sa farebných plôch. Oslovili ho najmä motívy zemplínskych trhov, ktoré tvoria najrozsiahlejšiu časť jeho tvorby. To, čo ho zaujímalo, nebolo v skutočnosti konkrétne zobrazenie postáv či deja, ale vyjadrenie atmosféry prostredníctvom rozihrania palety, zachytenia prchavého svetelného okamihu, svetla a farby na farebne nápaditom zemplínskom kroji. Dostal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu“. Okrem obľúbených trhových scén sa venoval aj maľbe zátiší, aktov a portrétov, tie však tvorili len nepatrnú časť jeho tvorby.

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí dal postaviť v rokoch 1908 - 1909 Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva, podľa projektu Dr. Rudolfa Hültla. Pôdorys jednopodlažnej centrálnej stavby má tvar gréckeho kríža. Priestory sú umiestnené medzi ramenami kríža, pričom jadrom je veľká výstavná miestnosť so sklenenou strechou a skleneným kazetovým stropom. Na severnej fasáde bohato členenej stavby sa nachádza farebný majolikový reliéf, znázorňujúci madonu na tróne, obklopenú sv. Františkom z Assisi, Urbanom, Dominikom a Jurajom. Expozíciu obrazárne otvorili v roku 1909. Obsahovala výtvarné diela nemeckých a francúzskych umelcov zo súkromnej zbierky Dionýza Andrássyho. Počas II. svetovej vojny bol objekt značne poškodený a začal chátrať. Po malej úprave sa využíval na bytové účely, neskôr pre klubovú činnosť, knižnicu a ako sklad. Banícke múzeum v Rožňave získalo objekt v roku 1967. Po dokončení komplexnej pamiatkovej obnovy v roku 1975 sa suterénne priestory využívali ako múzejný depozitár a v rokoch 1978 - 1989 v budove inštalovali expozíciu Ľudovej umeleckej tvorby Gemera. V máji 1990 objektu prinavrátili pôvodné poslanie, zriadili v ňom expozícia výtvarných diel.

Web: Banícke múzeum v Rožňave