Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'35''

Miesto konania: Bratislava, SNG

Termín konania: 6.3.2015 - 31.5.2015

Typ podujatia: výstava

Slovenská národná galéria uvádza od 6. marca do 31. mája 2015 výstavu v ktorej hlavnú úlohu zohráva alkoholizmus.

Modernisticky vzaté sú dejiny umenia posledných dvoch storočí prehliadkou -izmov, nedávno SNG predstavovala slovenskú verziu impresionizmu. Našu kultúru však tvoria a jej obraz spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce -izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako špecifický sklon a (ne)kultúrny faktor, ako múza i neduh je témou našej v podstate ikonograficky zameranej výstavy. Tekutá múza, štruktúrovaná samotným materiálom do menších tematických celkov, predstaví alkoholizmus (teda našu závislosť od alkoholu) ako silne ambivalentný kultúrny fenomén. Uvidíme a predstavíme si – na materiáli pokrývajúcom posledné storočie – „chľast“ ako slasť či princíp tvorby, ale aj ako depresiu a sociálnu depriváciu.

Slováci, kedysi národ fatálne ohrozený „pálenčeným morom“, sú v posledných rokoch – zdá sa – predovšetkým vinári. Zvlášť po roku 1989 sa kultúra vína „kultivuje“, jeho znalecká a zberateľská báza sa rozrastá. Znalcov umenia je na Slovensku stále málo, znalcov vína stále viac. V širšom horizonte kultúry možno dnes pozorovať akési všeobecné „ovínenie“ a vlastne i „ochmelenie“: demokratizácia znalectva, vinárske televízne seriály, vínne cesty a festivaly... Nápojová gastronómia pritom obsadila i pole vizuálnej kultúry a v istom zmysle i (potenciálne) záujmové pole umenia. Pijeme viac ako kedykoľvek predtým, hoci „kultúrnejšie“. Stačí sa prejsť centrom hlavného mesta: väčšinu prevádzok v parteri ulice tvoria krčmy. Slováci sú skrátka konzumný národ, tak prečo im aj v Slovenskej národnej galérii (prostredníctvom „vznešeného“ umenia) neponúknuť to, čo ich identitu tak pekne zrkadlí? A keďže kultúra by mala klásť otázky, my sa pýtame: je možné vizualizovať alkoholizmus? Podchytiť a zrekonštruovať jeho „domáce špecifiká“ na vizuálnom materiáli? V umení? Pijú muži a ženy inak a sprostredkuje nám o tom nejakú skúsenosť vizuálne umenie? Je krčma vo všetkých médiách rovnako fotogenická? Zaujíma alkohol umelcov? V akom zmysle? Je alkohol témou, alebo (skôr) intoxikačným prostriedkom tvorby našich umelcov? Eventuálne aj umelkýň? Obohacuje tvorivosť? Alebo ju skôr hatí?

Výstava predstaví vyše 200 diel z múzejných a galerijných zbierok, filmových archívov, z majetkov a pozostalostí autoriek a autorov naprieč posledným storočím: Milan Adamčiak, Rudolf Altrichter, Jaroslav Augusta, Konštantín Bauer, Miloš Alexander Bazovský,Mikuláš Galanda, Ludmila Pohlová, Koloman Sokol a iní.

Zdroj: SNG

Web: www.sng.sk