Také slovenské, tradícia a súčasnosť v drotárskej tvorbe

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'38'' E17°6'35''

Miesto konania: Bratislava, Primaciálny palác

Termín konania: 17.7.2014 - 15.8.2014

Typ podujatia: výstava

Prijmite pozvanie na vernisáž výstavy, ktorá je zameraná na tradíciu a súčasnosť drotárskeho umenia -17. júla 2014 o 17.00 h v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Nikde na svete nemá drotárske remeslo takú dlhú a hlboko zakorenenú tradíciu ako práve na Slovensku. Naša malá krajina v samotnom srdci Európy je kolískou drotárstva, ktoré našťastie pretrvalo a medzičasom sa z drotárskeho remesla stalo drotárskym umením v tom najlepšom slova zmysle. Umením rešpektovaným nielen doma, ale na celom svete.

Zatiaľ, čo mocipáni tohto rozporuplného sveta neraz používali drôt na to, aby z neho uplietli ploty, oddeľujúce od seba rodiny, matky a ich deti, bratov a sestry, zamilovaných, priateľov i celé národy, slovenskí drotári používajú už stáročia drôt na tvorbu užitočných vecí každodenného života a artefaktov, ktoré náš život skrášľujú a robia nielen z praktickej stránky, ale aj z estetického hľadiska kvalitnejší.

Slovenskí drotári dokázali do obyčajného drôtu zapliesť aj kus svojej duše, svojho srdca, svojej lásky k človeku. A o tom bude naša výstava, ktorá by Vašou prítomnosťou získala ľudský rozmer. Výstava potrvá do 15. augusta 2014.

Web: www.bratislava.sk