Svetové dedičstvo v hĺbkach zeme

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Rožnava

GPS: N48°39'24'' E20°31'51''

Miesto konania: Banícke múzeum

Termín konania: 24.7.2014 - 19.8.2014

Typ podujatia: výstava

Putovná panelová výstava Svetové dedičstvo v hĺbkach zeme predstavuje jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli v roku 1995 zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva.

Na 28 paneloch sú predstavené krásy podzemia a povrchu krasu, jeho geologická stavba, hydrológia, história vedeckých výskumov, objavovania jaskýň, ich využívanie, ako aj život v krasovom území. Panely sú spestrené 337 fotografiami, z ktorých prevažná časť bola vyhotovená práve pre účely tejto výstavy, nájdeme na nich i 9 máp povrchu, 15 plánov jaskýň a 24 grafík.

Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave a Národný park Aggtelek v spolupráci so Speleoklubom Minotaurus v Rožňave.

Zdroj: Banícke múzeum v Rožňave

Web: Viac informácií