Študuj dopravu! Dni kariérneho poradenstva

GPS: N48°22'13'' E17°35'5''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 19.10.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, prednáška, podujatie pre mladých, TIP, tvorivé dielne

Kam po skončení základnej školy? - Študuj dopravu!

Každý školák, ktorý by sa chcel oboznámiť s povolaním rušňovodiča alebo vodiča kamióna, by si v tretí októbrový týždeň nemal nechať ujsť možnosť na vlastnej koži zistiť aké to je. V Bratislave sa na mieste mapujúcom minulosť dopravy zamerajú na jej budúcnosť - na študijné smery, ktoré mládeži ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast v oblasti dopravy.

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátnych železničných spoločností, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu.

Skvelý deň si budete môcť užiť 19. októbra od deviatej dopoludnia do piatej popoludní v priestoroch Múzea dopravy Slovenského technického múzea v Bratislave.

Bohatý celodenný program ponúkne školákom možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom moderného vlakového zabezpečovača ETCS a riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, deti tiež budú môcť navštíviť priestory autobusu, kamióna, rušňa či nákladného vozňa, oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel i prácou na železnici. Okrem ukážok povolaní v železničnej príde rad i na tie v cestnej doprave.

Kto príde, zažije prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora, oboznámi sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“, bude sa môcť zapojiť do kvízovej štafety, alebo si so špeciálnymi okuliarmi vyskúšať, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog.

Práve tu sa deti môžu v atraktívnom prostredí a zrozumiteľnou formou bližšie zoznámiť so študijnými a učebnými odbormi v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne poradenstvo a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup je bezplatný, kyvadlovú dopravu zabezpečí turistický vláčik.

V hlavnom meste nájdete odpovede na všetko čo vás zaujíma a môže podporiť vaše rozhodnutie ísť študovať dopravu. Príďte sa do Bratislavy i jej okolia pozrieť, máte sa čo tešiť!

Projekt Študuj dopravu je výsledok aktívnej činnosti Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR, ktorú tu zriadili v roku 2015. Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia, predstaviť prepojenie študijných a učebných odborov s povolaniami v doprave a poukázať na možnosti uplatnenia absolventov v praxi.

Web: Študuj dopravu!

Videogaléria