Študentský beh

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°9'36'' E17°4'33''

Miesto konania: Bratislava, Mlynská dolina

Termín konania: 15.11.2015

Typ podujatia: športové podujatie

Piaty ročník Študentského behu sa uskutoční v nedeľu 15. novembra 2015. Študentský beh organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. Cieľom podujatia je pripomenúť si novembrové udalosti rokov 1939 a 1989.

Udalosti, ktoré zmenili našu spoločnosť a sú pre nás stále významne, či si na ne spomíname, alebo nie. 17. novembra 1939 totiž odvážne povstali pražskí vysokoškoláci proti nacizmu a fašizmu šíriacemu sa Európou.

O pol storočie neskôr, 17. novembra 1989 to boli opäť mladí ľudia, ktorí spustili proces konca socialistického režimu, vlády jednej – komunistickej strany v bývalom Československu. V tom čase, kto si na to nespomína, študenti bežali pred policajtmi. V dnešnej dobe, našťastie, bežia študenti, a nie len oni, za podpory a ochrany polície.

Hlavnou myšlienkou projektu je podpora športovej aktivity u mladých ľudí, u študentov a všetkých, ktorí si chcú pripomenúť, že v minulosti tiež boli študentmi. Názov Študentský beh v sebe zahŕňa širokú škálu ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k vzdelávaniu, športu a v neposlednom rade chcú stráviť príjemný deň a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zabehať si môže prísť každý, každý bol predsa študentom! Pre bývalých študentov, ktorí sú teraz už v dôchodkovom veku, je štartovné zadarmo.

Všetky informácie o behu sú na stránke www.behsity.sk, kde prebieha aj registrácia. Registrovať sa je možné aj na mieste akcie, vo vestibule Študentských domov Ľ. Štúra od 9:00 do 10:30 hod. Štart behu je o 11:00 hod.

Web: www.behsity.sk