Starý hrad

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Strečno

GPS: N49°11'13'' E18°51'47''

Hrad sa vyníma na lesnom pozadí v Domašínskom meandri Váhu povyše hradu Strečno. Na Považí patril tento hrad medzi najstaršie. Pôvodne sa nazýval  hrad Varín. Svoj dnešný názov "Starý hrad" získal po výstavbe a sprevádzkovaní hradu Strečno.

Pôvodne slúžil na ochranu starej cesty vedúcej Považím. Túto funkciu však neskôr prevzal hrad Strečno. Počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho bol Starý hrad sídlom provincie.

Prvá písomná zmienka sa objavuje za Bela IV. v roku 1241 ako kráľovský majetok. V 15. storočí začali na hrade hospodáriť Pongrácovci. Tí jadro hradu s vežou rozšírili o neskorogotické paláce. Neskôr na prístupovej ceste vybudovali nižšie položené predhradie s polkruhovou baštou, neskôr zväčšené a doplnené o hospodárske budovy.
V priebehu 17. storočia Pongrácovci, hoci už mali dva kaštiele v okolí, Starý hrad si naďalej ponechali a starali sa o jeho údržbu, rozšírenie a vybavenie. Hrad im svojou neprístupnosťou poskytoval bezpečné útočište.  Do začiatku 18. storočia na hrade slúžila stála vojenská posádka. Po jej odchode začal hrad pustnúť a chátrať.

Autor: TIK mesta Žilina

Zdroj: TIK mesta Žilina