Srdcom zdobené

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'54'' E17°6'45''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 19.9.2019 - 28.2.2020

Typ podujatia: Vianoce, výstava, Valentín, podujatie pre mladých

Galériu ÚĽUV v Bratislave budú od 19. septembra 2019 do 28. februára 2020 zdobiť srdcia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV sem prinesie výstavu predstavujúcu variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia.

V čase dnešného boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti. Výstava Srdcom zdobené chce preto poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére.

Ornament predstavuje výzdobu tvorenú jednotlivým motívom či sústavou motívov, ktoré dekorujú akýkoľvek predmet a materiál. Ornamenty mali viacero funkcií, konkrétne ozdobnú, účelovú alebo symbolickú, ako napríklad strom života. Ľudovú ornamentiku ovplyvňovali rôzne slohové prúdy – najviac renesancia, stopy zanechal aj barok a rokoko, mnohé rastlinné štylizované prvky sú pravdepodobne orientálneho pôvodu.

Na výstave sa budú dať vidieť geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave a z dielní súčasných výrobcov.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel.

Galéria ÚĽUV v Bratislave je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Okrem výstav slúži Galéria ÚĽUV aj ako multimediálne informačné stredisko, vybavené prezentačnou technikou pre individuálnych záujemcov o problematiku ľudovej umeleckej výroby a remesiel.

Web: Galéria ÚĽUV Bratislava

Videogaléria