Slávnostné Služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'31'' E18°53'34''

Miesto konania: Banská Štiavnica

Termín konania: 26.3.2017

Typ podujatia: náboženské podujatie, TOP podujatie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Banskej Štiavnici srdečne pozývajú na slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ mestu Banská Štiavnica a ďalším 9 slovenským mestám:


Organizátori si tak symbolicky chcú uctiť obyvateľov tých miest, ktoré ako prvé na Slovensku v rokoch 1531 - 1569 prestúpili na luteránsku vieru.

Titul „Európske mesto reformácie“ odovzdá generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe Michael Bünker, biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku do rúk primátorov a zborových farárov z vybraných desiatich z miest, najviac spojených s reformáciou. Zaradia sa tak k 81 ďalším mestám v 15 krajinách Európy. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnia minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a veľvyslanec SRN v Slovenskej republike Joachim Bleicker.

Udelenie titulu a slávnostné Služby Božie sú súčasťou celoročných podujatí pri príležitosti osláv 500. výročia reformácie.


Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Hlási sa k nej 5,9 % populácie Slovenskej republiky. Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (CPCE) je zastrešujúca organizácia evanjelických cirkví. Patrí sem 94 luteránskych, reformovaných, metodistických a spojených cirkví z vyše tridsiatich európskych krajín, čo predstavuje asi 50 miliónov evanjelikov. Za svoju existenciu vďačí Leuenberskej konkordii z roku 1973.


Služby Božie sa uskutočnia v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici (Radničné nám. 13).

Z BOHOSLUŽIEB BUDE USKUTOČNENÝ TELEVÍZNY PRENOS. ÚČASTNÍKOV BOHOSLUŽIEB PRETO PROSÍME, ABY DO KOSTOLA VSTÚPILI NAJNESKÔR 15 MINÚT PRED ICH ZAČIATKOM, teda o 9:45 hod. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Web: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Banskej Štiavnici