Silickou planinou - Slovenský kras

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Jovice

GPS: N48°37'54'' E20°33'3''

Jovice - Lukáčova bučina  - Silica   - Silická ľadnica  - Silická Brezová  - Dlhé  bralo  - Kečovo - Domica  (5 3/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Gemerský

Východiskový bod: Jovice, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Domica, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Časový rozvrh: Jovice - Lukáčova bučina 1 hod. - Silica  2 1/4 hod. - Silická ľadnica 1/4 hod. - Silická Brezová  3/4 hod. - Dlhé  bralo 1/4 hod. - Kečovo 3/4 hod. - Domica 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1 : 50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná trasa. Náročnejší je úvodný výstup z Rožňavskej kotliny na horný okraj planiny. Túra prechádza pestrou krajinou najmä v odlesnenej časti planiny. Pozornosť turistov púta viacero mohutných závrtov a škrapových polí. V závere trasy sa ponúka možnosť navštíviť najväčšiu a najkrajšiu jaskyňu Slovenského krasu Domicu. 
Trasa vedie po značkovaných turistických chodníkoch pohodlným terénom. Orientačne náročný je úsek medzi Lukáčovou bučinou a Silicou. Charakter terénu tu neumožňuje dostatočné značkovanie, a tak si prechod planinou vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama