Sen x skutočnosť / Umenie & propaganda 1939 - 1945

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'24'' E17°6'31''

Miesto konania: Bratislava, Esterházyho palác

Termín konania: 21.10.2016 - 27.2.2017

Typ podujatia: výstava

Obdobie existencie slovenského štátu (1939 - 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín. Tomuto obdobiu bude venovaná výstava Sen × skutočnosť
Umenie & propaganda 1939 – 1945
, ktorá prebehne v dňoch 21. októbra 2016 - 27. februára 2017.

V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov (politické, hospodárske dejiny, holokaust); dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarného umenia a vizuálnu kultúru tohto obdobia.

Výstava so sprievodným katalógom bude mapovať postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v rokoch existencie slovenského štátu. Cieľom bude ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť - ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

Zdroj: Slovenská národná galéria

Web: www.sng.sk