Sám na javisku

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'41'' E18°2'14''

Miesto konania: Klub Lúč Trenčín

Termín konania: 10.9.2015 - 13.9.2015

Typ podujatia: divadelný festival, TOP podujatie

Medzinárodný divadelný festival jedného herca Sám na Javisku poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným porovnateľným slovenským ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na divadle jedného herca, realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu.

Tieto charakteristiky určujú špecifické postavenie festivalu v rámci slovenských, európskych a svetových podujatí festivalového charakteru. Festival za 18 rokov svojej existencie už dokázal svoju životaschopnosť. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snažil nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám, cez pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one – man show.

Cieľmi festivalu sú – predstaviť širokej verejnosti to najlepšie z divadiel jedného herca, zapojiť festival do širšej siete akreditovaných podujatí podobného charakteru doma a v zahraničí, budovanie partnerstiev prebieha už partnerská komunikácia s organizáciami, ktoré pripravujú festivaly jedného herca v krajinách V4 (český Cheb a Jihlava, maďarský Eger, poľská Wroclaw). Kolektív združenia Kolomaž organizuje festival od roku 2005.

Program

10.9., 18.00
Gabriela Očkajová (SK): Spoveď herečky

10.9., 20.00 5 € | 6 € | 3 €
Tomáš Plánka (SK): Blázon

11.9., 18.00 5 € | 6 € | 3 €
Mentor zymberaj (Kosovo): Amok

11.9., 20.00 14 € | 17 €
Bohumil Klepl (CZ): Vysavač

11.9., 22.00 5 € | 6 € | 3 €
Samo Trnka (SK) & Matej Adámy (SK): Stand up

12.9., 18.00 5 € | 6 € | 3 €
Anna Skubik (PL): Polámané nechty, Dialógy s Marlene Dietrich

12.9., 20.00 13 € | 16 €
Eva Pavlíková (SK): Skok z výšky

13.9., 19.00 9 € | 12 €
F. Výrostko, F. Výrostko ml. (SK): Kontraba

Zdroj: Klub Lúč

Web: Viac informácií