S bábikou po Slovensku aj okolo sveta

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

GPS: N48°45'28'' E17°49'49''

Miesto konania: výstavné priestory Podjavorinského múzea

Termín konania: 16.9.2016 - 26.11.2016

Typ podujatia: výstava

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom pripravilo výstavu, ktorá prezentuje tradičný ľudový odev zo Slovenska i zahraničia. 

Prvá časť výstavy je zameraná na bábiky v tradičných odevoch z celého sveta z dlhoročnej zbierky Jaroslava Burjaniva.

Druhá časť výstavy predstavuje vlastnú tvorbu Rastislava Belloviča a jeho manželky, ktorí šijú a vyšívajú ľudový odev pre miniatúry podľa vzorov zo všetkých regiónov Slovenska. Na výstave predstavíme aj bábiky v bošáckom ľudovom odeve, ktorý ušila Marta Rýdza z Novej Bošáce - Predpolomy. Návštevníci výstavy tak môžu porovnať tradičný odev nielen z jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj zahraničia.

Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Web: Viac informácií