Rusínsky festival

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Svidník, Svidník

GPS: N49°18'20'' E21°34'5''

Miesto konania: Svidník

Termín konania: 20.5.2019 - 26.5.2019

Typ podujatia: folklórne podujatie, výstava, TOP podujatie, hudobný festival, filmový festival, tanečné podujatie, prednáška, podujatie pre mladých

Aj tento rok sa vo Svidníku koná moderný festival rusínskej kultúry. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. V minulosti na festivale dokonca prebehla aj celosvetová voľba rusínskej Miss.

Podujatie, ktoré pre všetkých pripravujú samotní Rusíni, prináša od roku 2013 unikátny program. Priestor na pódiu svidníckeho amfiteátra bude patriť predovšetkým folklóru, nebude chýbať ani populárna hudba. Sprievodné akcie v priebehu týždňa sa budú konať na rôznych miestach v meste.

Festival kultúry Rusínov Slovenska ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival vo Svidníku chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Okrem amfiteátra sa jednotlivé akcie konajú aj v Podduklianskom osvetovom stredisku, Dome kultúry, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána či Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Sedemdňový festivalový maratón vyvrcholí v nedeľu na svidníckom amfiteátri.

Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

Zdroj: Русиньскый фестівал

Web: Rusínsky festival

Videogaléria