Vitrážové okná v synagóge

Особенности

  • Источник: MsÚ Trenčín

Ссылки