Časť oporného múru nad hlavným vchodom

Особенности

  • Источник: KIC Trenčín

Ссылки