Socha boha Neptúna

Особенности

  • Источник: OcÚ Lednické Rovne

Ссылки