Rodný kraj v spomienkach Štefana Bednára

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'22'' E17°34'3''

Miesto konania: Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

Termín konania: 19.2.2016 - 10.6.2016

Typ podujatia: výstava

SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave predstavuje výstavu s názvom Rodný kraj v spomienkach a tvorbe Štefana Bednára. Výstavu si môžete pozrieť od 19.2.-10.6.2016.

Výstava prezentuje významného slovenského akademického maliara, grafika, ilustrátora, karikaturistu, publicistu, priameho účastníka SNP, myjavského rodáka Štefana Bednára a výber z jeho diel, ktoré sa viažu k jeho rodnému kraju. Zachytáva výber z jeho spomienok na detstvo, štúdiá a výtvarnú dráhu, ktoré vyjadril vo svojich memoároch Dvojník Šimon ide do povstania (1964), Ďaleko sú fronty, ďaleko je máj (1965), Bohémske časy (1967) a Bohém hľadá vlasť (1984).

Počiatky Bednárovej výtvarnej tvorby sú späté s Alešovými kresbami, s ktorými sa zoznámil ako žiak meštianky na Myjave. Maľovaniu sa začal venovať až ako študent v Prahe, kde bol prijatý na Umelecko-priemyselnú školu. Posledné roky Bednárovej tvorby sú spojené s jeho návratom na Myjavu, kam sa vracal vždy pravidelne od jari do jesene od roku 1967. V priebehu pár rokov vytvoril rozsiahlu sériu obrazov venovaných rodnej Myjave a celému kopaničiarskemu kraju. Rodný kraj sa stal silným inšpiračným zdrojom pre jeho diela, napriek tomu tieto diela nepatria k jeho vrcholnej tvorbe.

Výstava sa koná pri príležitosti 40. výročia úmrtia akademického maliara Štefana Bednára a 430. výročia prvej písomnej zmienky o Myjave. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 19. 2. 2016 o 16.00 h v priestoroch Múzea SNR v Myjave.

Počas trvania výstavy bude pri príležitosti výročia vyhlásená aj súťaž v maľovaní určená pre deti základných umeleckých škôl z podbradlansko-podjavorinského regiónu.

Web: http://www.myjava.sk/kalendnnr-podujatn-/2487/