Kráľová

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Galanta, Kajal

GPS: N48°13'26'' E17°48'28''

V blízkosti mesta Galanta sa nachádza rekreačná oblasť vodná nádrž Kráľová.

Vodná nádrž leží na rieke Váh, obklopená lesmi a poliami. Oblasť je veľmi obľúbeným miestom rybárov a milovníkov vodných športov.

Vodnú hladinu využíva množstvo vodného vtáctva - čajky, divé kačice, labute, volavky popolavé,... Územie je významným hniezdiskom chavkošov nočných. Vodná nádrž hrá významnú úlohu najmä počas migrácie vodného vtáctva.

Zdroj: Mesto Galanta