Prvé desaťročie

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'46'' E18°2'32''

Termín konania: 4.2.2016 - 13.3.2016

Typ podujatia: výstava

Cieľom výstavy je predstaviť najlepšie výstupy prác a projektov žiakov k 10. výročiu existencie Strednej umeleckej školy a prezentovať inovatívne metódy a formy vyučovania. Výstavu si môžete pozrieť od 4.2.-13.3. 2016 v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne.

Výstava poukazuje nielen na rozvoj špecifických záujmov žiakov a medzipredmetové integrácie, ale aj na historicko-spoločenský kontext stredného remeselno-umeleckého školstva, v historickom kontexte až po súčasnosť v regionálnom priestore. Potreby individuálneho prístupu pedagóga v integrácii individuálnych potrieb a možností žiakov pri dosahovaní výsledkov.
Jubilejná výstava je určená širokej verejnosti, žiakom a pedagógom rôznych stupňov vzdelávania.

Zdroj: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Web: www.gmab.sk