Prekliatie Čiernej pani

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Veľký Biel

GPS: N48°12'51'' E17°21'38''

Miesto konania: Veľký Biel

Termín konania: 18.7.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Ďalší kúsok slovenských dejín už čochvíľa odkrytý! Príbeh o nepoznanej minulosti nešťastnej, ale dobrosrdečnej a láskavej Benigne ožije prvýkrát v sobotu 18. júla 2015 v kaštieli Veľký Biel počas nočných prehliadok s podtitulom Prekliatie čiernej pani.

V tretiu júlovú sobotu ďalšie hrané nočné prehliadky so scénkami návštevníkom vyrozprávajú príbeh o krásnej Benigne, dcére významného vojvodcu Blažeja Maďara, jedného z najvýznamnejších mužov Uhorského kráľovstva. Na Benignino panstvo akoby upadla kliatba, ktorú si nielen okolitý ľud, ale aj samotná šľachta, spájajú práve s ňou.

Nazývajú ju čiernou paňou. Vďaka nárekom prostého ľudu a častému spomínaniu jej mena, nemôže duša Benigny nájsť pokoj. Preto sa táto žena prichádza osobne presvedčiť, prečo sa v kraji rozmohla toľká beznádej a chudoba. Zároveň Benigna, ako duch, sa snaží každému nielen pomôcť a takisto nájsť po vyše päťsto rokoch dôvod, pre ktorý ju ľud spomína v zlom.

Previnila sa niečím? Veď svoje šľachtické sídlo bránila možnými aj nemožnými spôsobmi, zveľaďovala ho ako mohla a za svojho života sa ho nikdy nevzdala. Prezývku čierna vdova si u ľudí vyslúžila najmä tým, že pochovala troch manželov. Toho posledného dala vraj zhodiť zo skaly. Presne takéto reči sa šíria o vzdelanej a zbožnej Benigne.

Či sa zabudlo na jej hrdinstvá, na jej oddanú a úprimnú kresťanskú vieru a dobré skutky, a či čierna pani obháji a očistí svoje meno, sa je možné presvedčiť v kaštieli Veľký Biel 18. júla 2015 o 20.00, 21.00, 22.00 hod. Návrat do minulosti, prostredníctvom hraných nočných prehliadok so scénkami, sprostredkujú členovia divadelnej skupiny teatro ORLUS.

Výťažok zo vstupného bude venovaný na záchranu kaštieľa Veľký Biel.

Zdroj: Občianske združenie divadelná skupina teatro ORLUS

Web: www.kastielvelkybiel.sk