Prechod roklinami Slovenského raja

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Letanovce

GPS: N48°58'40'' E20°27'50''

Termín konania: 16.7.2016

Typ podujatia: športové podujatie

KST Breznovica Letanovce pozýva všetkých aktívnych turistov a milovníkov prírody na 34. ročník prechodu roklinami Slovenského raja. Štart je na futbalovom ihrisku v Letanovciach za každého počasia.

Pešie trasy:
1. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorná roklina - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce, 14 km, prevýšenie 450 m.
2. Letanovce - Letanovský mlyn - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce, 18 km, prevýšenie 750 m.
3. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Tomášovská Belá - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Malá Poľana - Pod Vtáčím hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce, 27 km, prevýšenie 815 m.
4. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčím hrbom - Kláštorisko - Let. mlyn - Letanovce, 25 km, prevýšenie 745 m.
5. Letanovce - Let. mlyn - Ihrík - Podlesok - Hrabušická píla - Veľký Sokol - Glacká cesta - Malá Poľana - Pod Vtáčím hrbom - Kláštorisko - Let. mlyn -
Letanovce, 37 km, prevýšenie 1090 m.

Zdroj: Mesto Spišská Nová Ves

Web: Viac informácií