Živá krížová cesta

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'53'' E21°14'24''

Miesto konania: Pešia zóna, Prešov

Termín konania: 25.3.2016

Typ podujatia: Veľká noc

Veľká noc v metropole Šariša bude spojená s autentickými výjavmi z kresťanskej mytológie. Živá krížová cesta bude prezentovať silne emotívne a živé zobrazenie poslednej cesty Ježiša Krista v podaní dobrovoľníkov z farnosti Prešov – Nižná Šebastová.

Dobrovoľníci z farnosti Prešov – Nižná Šebastová a klienti n. o. Oáza – nádej pre nový život predvedú v štrnástich výjavoch autentické výjavy z kresťanskej mytológie spred vyše 2000 rokov. Silne emotívne a živé zobrazenie poslednej cesty Ježiša Krista sa začne o 10:00 h na pešej zóne pred budovou mestského úradu a bude pokračovať po Hlavnej ulici, cez Svätoplukovu ulicu do Záhrady umenia, kde bude pokračovať ukrižovaním, sňatím z kríža a uložením Ježišovho tela do hrobu. 

Zdroj: MsÚ Prešov