Podunajská časť Dunajskej cyklistickej trasy (Podunajská nížina)

Komárno - Patince - Mužľa - Štúrovo (48 km)

Poloha: Podunajská nížina
Región: Podunajský

Východiskový bod: Komárno, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Komárno.
Cieľový bod: Štúrovo, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Nové Zámky.

Trasa: Komárno - Patince (13 km) - Mužľa (26 km) - Štúrovo (9 km)
Mapa: Pohronie, mierka 1:100 000 (list 8), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa vedie pozdĺž dolnej časti slovenského úseku Dunaja po štátnej ceste rovinatou krajinou. Je súčasťou Dunajskej cyklistickej trasy a orientačne je nenáročná. Trasa je prakticky bez prevýšenia a je vhodná aj pre rodiny s deťmi.
Spája najjužnejšie položené miesta Slovenska (ak by sme sa chceli dostať na najjužnejší bod Slovenska - 47o 44´ s.z.š. musíme pri Patinciach prejsť cez dunajskú hrádzu k brehu rieky na lokalitu zvanú Čierny hon) a umožňuje návštevu historických lokalít (Komárno, Iža), ako aj termálnych kúpalísk (Komárno, Patince, Štúrovo).

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama