Plešivskou planinou - Slovenský kras

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Štítnik

GPS: N48°39'28'' E20°21'54''

Štítnik - Gerlašská skala  - Veľký vrch  - Ďulová  - Plešivec  (5 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Gemerský

Východiskový bod: Štítnik, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Plešivec, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.

Časový rozvrh: Štítnik - Gerlašská skala 2 hod. - Veľký vrch 1 3/4 hod. - Ďulová  1/2 hod. - Plešivec 1 hod. 
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1 : 50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná trasa. Náročnejší je úvodný výstup na horný okraj Plešivskej planiny. Trasa vedie značkovanými turistickými chodníkmi výraznou krasovou planinou s bohatstvom povrchových a podzemných krasových foriem. Pozornosť pútajú najmä mohutné závrty roztrúsené v lúčnej i lesnatej časti planiny. 
Jej najpríťažlivejšia časť vedie medzi rázcestiami Gerlašská skala a Veľký vrch. Čiastočne zarastený zvlnený terén tu poskytuje málo oporných bodov na dostatočné značkovanie. Tomuto úseku treba venovať zvýšenú pozornosť.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama