Planinou Horný vrch - Slovenský kras

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Bôrka

GPS: N48°37'51'' E20°45'51''

Bôrka - Lúčanské jazierko  - Mútna studňa   - Jablonovské sedlo  - Zajačia brána - Škridlový košiar  - Krásnohorská Dlhá Lúka  (6 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Gemerský

Východiskový bod: Bôrka, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Krásnohorská Dlhá Lúka, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Časový rozvrh: Bôrka - Lúčanské jazierko 1 1/2 hod. - Mútna studňa 1 hod.  - Jablonovské sedlo 1 1/4 hod. - Zajačia brána 3/4 hod. - Škridlový košiar 1 hod. - Krásnohorská Dlhá Lúka 3/4 hod. 
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1 : 50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná trasa. Náročnejší je úvodný výstup na okraj planiny, ktorý navyše vedie neznačkovanou lesnou cestou. Ostatná časť túry prechádza po dobre značkovaných turistických chodníkoch. Príťažlivá je najmä západná lúčna časť planiny Horný vrch. 
Po prechode cestného Jablonovského sedla (medzi motoristami je známe ako Soroška s vyhľadávanou kolibou a možnosťou občerstvenia) pokračujeme v putovaní zalesnenou časťou Silickej planiny na jej severný okraj. Trasa sa končí strmším zostupom z planiny do Rožňavskej kotliny.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama