"Żubrza obora" w Topoľčiankach

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, Hosťovce

GPS: N48°27'50'' E18°20'28''

W jedynym tylko miejscu na Słowacji, w przepięknych lasach dębowych południowej Słowacji niedaleko miejscowości Topoľčianky, macie okazję zobaczyć na własne oczy czy też zrobić zdjęcie Żubrowi Europejskiemu – największemu europejskiemu ssakowi lądowemu, który jest "bratankiem" bardziej od niego znanego bizona północnoamerykańskiego.

Żubr jest największym europejskim ssakiem lądowym, którego długość wynosi średnio 2,7 m, zaś wzrost około 1,9 m. Waga tego byka waha się od tony do 1500 kilogramów, długość jego życia wynosi nawet 30 lat. Okres rozrodczy żubrów ma miejsce od sierpnia do września. Żubrzyca rodzi zazwyczaj jedno cielę. Zgodnie z ustaleniami międzynarodowej umowy o hodowli żubrów, każdemu urodzonemu na Słowacji żubrowi nadawane jest imię, które zaczyna się sylabą Si – np. Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo itd.

Niegdyś żubr występował powszechnie w lasach europejskich. Jeszcze pod koniec XIX wieku można było na niego trafić. O obecności żubra na terenach dzisiejszej Słowacji świadczą nazwy niektórych miejscowości: Zuberec, Zubrohlava, Zubrá itp. W Czerwonej Ksiedze Gatunków Zagrożonych żubr figuruje jako gatunek uratowany przed wyginięciem i jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową we wszystkich krajach świata. Dziś żubry hoduje się szczególnie w Polsce ale  także w ośrodkach hodowli w innych państwach europejskich. Na Słowacji możecie obejrzeć żubry tylko i wyłącznie w "żubrzej oborze" niedaleko miejscowości Topoľčianky.

Zwierzyniec z żubrami w Topoľčianky założono w 1958 roku. Jego misją było uratowanie żubra nizinnego przed wyginięciem, gdyż wówczas na całym świecie żyło już tylko 150 osobników tego gatunku. Zwierzyniec z żubrami mieści się na terenie o powierzchni 140 ha, z czego 27 ha to przestrzeń samej hodowli. Pozostałą część zwierzyńca stanowi strefa ochronna. Część hodowlaną zwierzyńca podzielono na cztery strefy. Powierzchnię ośrodka zaplanowano z myślą o 12 żubrach.

W ośrodku hodowlanym żubrów udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki – po kilku latach działania zwierzyńca wyhodowano ponad 120 osobników. Część osobników oddano do ogrodów zoologicznych, parków narodowych i hodowli prywatnych. W 1964 roku ośrodek hodowli żubrów ogłoszono chronionym terenem badawczym. Od założenia po dzień dzisiejszy żubrzy zwierzyniec jest pod zarządem Zakładu Leśnego Topoľčianky.

Autor: NISYS