Zboj

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°19'48'' E21°15'59''

Prawosławny drewniany Kościół św. Mikołaja zbudowano w roku 1775. Jest to trójdzielna cztetroprzestrzenna budowla należąca do typowych łemkowskich rusińsko-ukraińskich trójdzielnych świątyń zrębowych z trzema wieżami.

Rokokowy ikonostas z roku 1766 należy donajbardziej zachowanych ikonostasów na Słowacji. Niektóre ikony (Św. Mikołaj, Ukrzyżowanie) pochodzą nawet z XVII wieku.

W roku 1967 świątynię tę przewieziono do skansenu - Muzeum Architektury Ludowej w Uzdrowisku Bardziejowskim.

 

Źródło: Vydavateľstvo Dajama