Zamek Pajštún

Lokalizacja: Bratislavský kraj, okres Malacky, Borinka

GPS: N48°15'45'' E17°5'10''

Idealną wycieczką z Bratysławy w kierunku zachodnim jest zwiedzanie pobliskich ruin zamku Pajštún położonych przy miejscowości Borinka w Karpatach Białych.

Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1273 roku. W przeszłości należał on do systemu grodów granicznych, które na terenach Małych Karpat powstały w XIII wieku w celach ochrony północnozachodnich granic państwa węgierskiego.  W połowie XVIII wieku w zamku wybuchł pożar, który zniszczył jego dużą część, a w 1810 roku doszczętnie zniszczyły go wojska napoleońskie.

Do najstarszychwłaścicieli zamku należała także miejscowość Stupava, do której przenieśłi się później. Od XIV wieku nieprzerwanie aż do 1526 roku zamek stanowił własność szlachciców ze Świętego Jura (Svätý Jur) i Pezinoku, w którym to 1526 r. rod wymarł i ww. posiadłości przejął rod szlachecki Serény i następnie Salma. W okresie od 1526 r. do 1863 r. właścicielami zamku Pajštún byli członkowie rodu Pálffy i później członkowie rodu Károly.

Na wapiennym skalnym wzgórzu, położonym w wysokości 486 m n p.m. pozostały tylko ruiny z resztką murów, które aktualnie są ulubionym miejscem wycieczek. Miejsce na wierzchołku oferuje imponujący widok na Nizinę Zahorską, Pezinské i Devínske Karpaty oraz na dolinę Strumienia Stupavskiego. Podczas sprzyjającej pogody można zobaczyć w oddali nawet szczyty Alp austriackich.

Dostęp: samochodem do gminy Borinka, stąd  pieszo czerwonym szlakiem ze stromym wzniesieniem około 45 minut, pieszo ze Stupavy (przystanek Obora) szlakiem żółtym, około 1 godziny.

Źródło: Dajama, Mestské informačné centrum Pezinok

Galeria wideo