Zabytki przyrodnicze UNESCO

Wśród zabytków przyrodniczych umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Słowację reprezentują jaskinie i przepaście Słowackiego Krasu (Slovenský kras) oraz Dobszyńska Jaskinia Lodowa (Dobšinská ľadová jaskyňa). W 2007 roku dopisano do Listy także Karpackie puszcze bukowe w Górach Bukowskich (Bukovské vrchy) i Górach Wihorlackich (Vihorlatské vrchy) w Słowacji Wschodniej.

Słowacki kras (Slovenský kras) leżący na południu Słowacji, na granicy z Węgrami, jest największym terytorium krasowym w Europie Środkowej, liczącnajwięcej podziemnych przestrzeni i komór (znajduje się tu 1110 jaskiń i przepaści).

W 1995 roku odniósł sukces bilateralny słowacko-węgierski projekt pod nazwą Jaskinie Słowackiego i Aggtelekskiego krasu (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Krásnohorská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, …). W 2000 roku wpis ten rozszerzono o Dobszyńską Jaskinię Lodową (Dobšinská ľadová jaskyňa), jedna z największych swojego rodzaju w Europie.

W czerwcu roku 2007 wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obszar Karpackich puszcz  bukowych, leżących na terytorium Słowacji i Ukrainy. Puszcze Stużyca (Stužica), Rożok (Rožok), Haweszowa (Havešová) w Górach Bukowskich i puszcza Vihorlatský prales w Górach Wihorlackich wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu (CHKO) Vihorlat stały się w ten sposób światowymi unikatami przyrodniczymi. Pierwsze ze wspomnianych znajdują się w rejonie Parku Narodowego Połoniny (Národný park Poloniny).

Republika Słowacka przygotowała także dalsze nominacje do tej Listy, wśród  których z pewnością nie powinno zabraknąć Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatranský národný park), Parku Narodowego Słowacki Raj (Národný park Slovenský raj) czy Parku Narodowego Mała Fatra (Národný park Malá Fatra).

Źródło: Dajama