Za zabytkami UNESCO - Rużomberok (Ružomberok)

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Ružomberok, Ružomberok

GPS: N49°4'53'' E19°18'15''

Punkt początkowy i końcowy trasy: Rynek Námestie A. Hlinku
Trasa: Rynek Námestie A. Hlinku – Kalwaria – Wlkolinec (Vlkolínec) - Rynek Námestie A. Hlinku

Trasę za zabytkami UNESCO można rozpocząć na Rynku Námestie A. Hlinku  przy jego dominancie rzymskokatolickim Kościele św. Andrzeja (Kostole sv. Ondreja). Obok kościoła wybudowany w 1897 r. ratusz, a dominantą zachodniej strony rynku jest teren, który tworzy pijarski klasztor (piaristický kláštor), rzymskokatolicki Kościół św. Krzyża (Kostol sv. Kríža) i budynek pijarskiego liceum.

Idąc tą trasą dojdziemy do godnego uwagi architektonicznego zabytku – kalwarii i trasy mającej już dalej charakter wędrówki, następnie kontynuowana jest do osiedla Wlkolinec – zabytkowego rezerwatu ludowej architektury, który leży u podnóża szczytu Sidorowo (Sidorovo). Tę godną uwagi oazę ludowej architektury zapisano na listę światowego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego UNESCO w 1993 roku.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA