Wodociąg Górniczy w miejscowości Špania Dolina

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Špania Dolina

GPS: N48°48'27'' E19°8'2''

Unikalny zabytkowy wodociąg wybudowany w XVI wieku doprowadzał wodę od podnóża góry Prašivá w Niskich Tatrach do miejscowości Špania Dolina.

Od podnóża góry Prašivá znajdującej się w Niskich Tatrach prowadzi przez pasmo gór Starohorské vrchy do miejscowości górnicze Špania Dolina, niedaleko Bańskiej Bystrzycy, unikalny wodociąg górniczy Špaňodolinský banský vodovod.

Powstał w XVI wieku i jest najstarszym tego rodzaju wodociągiem na Słowacji. Ze względu na swoją długość (36km) jest również słowackim rekordzistą. Służył do doprowadzania wody do obiektów kopalnianych w okolicach miejscowości górniczej Špania Dolina.

Trasa wodociągu wiodła prawie w poziomie z lekkim nachyleniem i kończyła się w miejscowości Špania Dolina. Aktualnie trasę wodociągu można obserwować dzięki technicznemu zagospodarowaniu terenu, n.p. wręby, galerie skalne, nasypy i mury kamienne. Niektóre odcinki są wykorzystywane w celach turystycznych: na potrzeby turystyki rowerowej, a zimą do uprawiania narciarstwa. Równolegle z trasą wodociągu wiedzie trasa turystyczno-poznawcza z Bańskiej Bystrzycy do miejscowości Donovaly.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama