Wodniactwo

Dzięki gęstej sieci rzek i zróżnicowanemu reliefowi powierzchni Słowacja oferuje różnorodne warunki wszystkim zainteresowanym o spławianie rzek. Zadowoleni będą na pewno nie tylko bardziej wymagający wodniacy, ale również rodziny z dziećmi, korzystające ze spokojniejszych wód.

Miłośnikom tradycyjnych długich spływów rzekami polecamy trasy po Hronie (Hron) Wagu (Váh), Nitrze (Nitra), Iplu (Ipeľ), Orawie (Orava) czy Ondawie (Ondava). Spokojnym, i niezbyt trudnym, a coraz bardziej popularnym staje się spływ Małego Dunaju (Malý Dunaj), ramionami Dunaju i Morawy (Morava).

Ze względu na duże zmiany poziomu wód śródlądowych w przeciągu całego roku, niektórymi mniejszymi rzekami można się spławiać tylko w określonych porach roku. Do tej grupy rzek należą na przykład Bela (Belá), Rewuca (Revúca) i Biały Wag (Biely Váh), który je spławny od Ważca (Važec) w czasie tajania śniegów tatrzańskich. Z kolei Czarny Wag (Čierny Váh) jest spławny od zbiegu z Potokiem Zdziarskim (Ždiarsky potok) po Liptowską Ciepliczkę (Liptovská Teplička).

Miejscami ulubionych i popularnych spływów są rzeki pełne pierzei, takie jak na przykład Dunajec i Hornad (Hornád). Rzeką Orawą można się spławiać począwszy od Parnic (Párnice) w Żaszkowskim Brodzie (Žaškovský Brod) aż do Kralowian (Kraľovany), gdzie wlewa się ona do Wagu. Na rzece Wag można wziąć udział w spływie o mniejszym stopniu trudności z Bešeňowej przez Ružomberok do Kraľovian na Dolnym Liptowie i Strečnianskim Przełomem Małej Fatry na odcinku Lipovec – Strečno.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA