W Żylinie zabytki wyposażono w nowe tablice informacyjne z kodami QR

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'30'' E18°44'31''

Żylina stała się pierwszym miastem na Słowacji, które informuje nie tylko turystów, ale również szeroki ogół społeczeństwa, o ważnych budynkach za pomocą wyjątkowego systemu informacyjnego.

Stalowe tablice z krótkim tekstem oraz kodami QR zostały umieszczone na budynkach istotnych lub wyjątkowych z punktu widzenia żylińskiej historii, architektury i kultury, zasługujących na szczególną uwagę.

Po zeskanowaniu kodu QR za pośrednictwem aplikacji komórkowej zainteresowany przechodzień lub turysta uzyska szczegółowe informacje o danym budynku w języku słowackim i angielskim. Informacje umieszczono na portalu internetowym Biura Informacji Turystycznej miasta Żylina www.tikzilina.eu.

Obecnie w mieście Żylina oznaczono łącznie 81 budynków. Oprócz informacji dostępnych w wersji słowackiej oraz angielskiej trwają przygotowania nad wersją polską. ‎‎‎Łącznie wybrano 105 budynków, które zostaną oznaczone tablicami z kodami QR.

Źródło: Mesto Žilina