Twierdza Komárno

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Komárno, Komárno

GPS: N47°45'14'' E18°8'10''

Twierdza w Komarnie na południu Słowacji jest największym i najbardziej znaczącym zabytkiem swojego rodzaju na Słowacji. Ze względu na swe rozmiary i dobry stan stanowi wręcz unikat na skalę europejską. Dlatego bezspornie słuszne są starania o jej wpisanie na listę zabytków UNESCO.

Miasto Komárno chlubi się wyjątkową twierdzą, która nie ma na Słowacji odpowiednika. Dokładniej rzecz biorąc, jest to kompleks kilku fortec, które razem wytwarzały przemyślnysystem fortyfikacyjny typu bastionowego.

Po inwazji Turków na Węgry w 1546 roku zaczęto budować obronny system bastionowy reprezentowany przez dzisiejszą Starą i Nową Twierdzę. Z inicjatywy cesarza Leopolda II, w drugiej połowie XVII wieku system fortyfikacyjny udoskonalono tak, iż stał się on najnowocześniejszym w Europie Środkowej.

W latach 1839 – 1847 zbudowano tzw. Linię Palotyńską – fortyfikacje z 5 mniejszymi twierdzami połączonymi wałami ziemnymi. W 1866 roku rozpoczęto budowanie tzw. Linii Wagu nawiązującej na Linię Palotyńską, a następnie przybyły jeszcze wysunięte fortece, zbudowane także na przeciwległym brzegu Dunaju.

Aktualnie w twierdzy Bastion VI znajduje się dostępne dla zwiedzających lapidarium rzymskie.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama a Pevnosť Komárno