Trzech Króli (6 stycznia)

„Chodzenie Trzech Króli” (lub chodzenie z gwiazdą) jest tradycją znaną w wielu regionach Słowacji, gdzie spotkać się można z różnymi jej wariantami.

Okres Bożego Narodzenia kończył się wraz z nadejściem święta Trzech Króli (6 stycznia). Związane z tym dniem zwyczaje są typowym przykładem przenikania wzbogaconych o elementy kultury rzymskiej obyczajów starosłowiańskich z obrzędami chrześcijańskimi.  

Na święto Trzech Króli chłopcy ubrani w długie białe koszule i z koronami na głowach kolędują, przedstawiając tradycyjne scenki, będące parafrazą opowieści biblijnej o przybyciu Trzech Króli do stajenki nowonarodzonego Jezusa.

Typowa była też kolęda, podczas której ksiądz w towarzystwie ministrantów odwiedzał domostwa. Nad drzwiami domu kreślono kredą dwie ostatnie cyfry roku i inicjały imion trzech biblijnych mędrców K. M. B. (Kacper, Melchior i Baltazar), od których pochodzi nazwa tego dnia.

Źródło: Dajama