Trasą turystyczno – poznawczą nad jeziorem Richňavské jazero – Štiavnické vrchy

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Podhorie

GPS: N48°29'28'' E18°54'32''

Horná Roveň - Malý Tanád – Pleso - Peciny (1 1/2 godz.)

Łańcuch górski: Štiavnické hory (Góry Szczawnickie)
Region: Hronu (Pohronský)

Punkt wyjściowy: Horná Roveň, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Banská Štiavnica.
Punkt docelowy: Richňavské jeziora, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Banská Štiavnica.

Rozkład czasowy: Horná Roveň - Malý Tanád 1/2 godz. - Pleso 3/4 godz. - Peciny 1/4 godz.  
Mapa: Štiavnické vrchy, skala 1:50 000 (arkusz 138), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa turystyczno-poznawcza jest częściową kontynuacją trasy Milana Kapustu, który ma jeden ze swoich przystanków niedaleko osady Horná Roveň. Zaznajamia z atrakcjami przyrodniczymi, ochroną przyrody i z górniczą działalnością okolic Kopalni Szczawnickich (Štiavnické Bane). Na trasie jest szesnaście przystanków z informacyjnymi tablicami. Trasa jest przeznaczona również dla dzieci i starszych osób. Ścieżkę o charakterze przyrodniczym, górniczym, historycznym i hydrogeologicznym otwarto w 1991 roku, a zrekonstruowano w 1994 roku. Pod kątem orientacji w terenie trasa jest bezproblemowa.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama