Trasą turystyczno - poznawczą Frania Madwu - Strážovské vrchy

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Nitrianske Sučany

GPS: N48°43'50'' E18°28'12''

Nitrianske Sučany - Mankova dolina - Pinkovie viechy - Horné pažite - Nitrianske Rudno (4 1/4 godz.)

Łańcuch górski: Strážovské vrchy (Wierchy Straźowskie)
Region: Górnej Nitry (Hornonitriansky)

Punkt wyjściowy: Nitrianske Sučany, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Prievidza.
Punkt docelowy: Nitrianske Rudno, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Prievidza.

Rozkład czasowy: Nitrianske Sučany - Mankova dolina 1/2 godz. - Pinkovie viechy 1 3/4 godz. - Horné pažite 1 1/4 godz. - Nitrianske Rudno 3/4 godz. 
Mapa: Vtáčnik - Horná Nitra, skala 1:50 000 (arkusz 131), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Średnio wymagająca, a miejscami bardzo wymagająca trasa z dramatycznym odcinkiem w okolicach Jaskini Brložná, na którym przejście zabezpieczają łańcuchy. Wiedzie po trasie turystyczno-poznawczej Frania Madwu (Fraňo Madva), a oprócz małych wyjątków jest dobrze oznakowana. Łączy miejsca działań Františka (Fraňa) Madvu, księdza, uzdrowiciela i narodowca.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama