Trasą turystyczno - poznawczą Domica i okolice - Slovenský kras

GPS: N48°28'19'' E20°29'7''

Domica-Aggtelek - Domica - Čertova diera - Domica (1 1/4 godz.)

Łańcuch górski: Slovenský kras (Park Narodowy Słowacki kras)
Region: gemerski (Gemerský)

Punkt wyjściowy: Przejście Graniczne Domica-Aggtelek, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Rožňava.
Punkt docelowy: Domica, przystanek autobusowy (SAD), parking, powiat Rožňava.

Rozkład czasowy: Domica-Aggtelek - Domica 1/2 godz. - Čertova diera 1/2 godz. - Domica 1/4 godz.
Mapa: Slovenský kras - Domica, skala 1:50 000 (arkusz 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Krótka trasa turystyczno-poznawcza kontynuuje podobną trasę wiodącą w Aggteleku na Węgrzech. Na trasie jest pięć przystanków z tablicami informacyjnymi na temat Chronionego obszaru Słowackiego krasu, Jaskini Domica, flory i fauny, geologii i geomorfologii, a także rolnictwa. Nietrudna wędrówka wiedzie przez Przyrodniczy Rezerwat Narodowy Domické škrapy, który zajmuje 24 ha. Do największych ciekawostek pobliskiego obszaru należą krasowe jamy, przepaście i jaskinie.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama