Święty Jur

Lokalizacja: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Svätý Jur

GPS: N48°15'15'' E17°12'43''

Tuż obok Bratysławy leży ŚWIĘTY JUR (SVÄTÝ JUR), starodawne miasteczko z ponad 700 – letnią tradycją winiarską.

Winiarstwo poznaczyło również architekturę miasta. Jej dzisiejszym symbolem jest wiele domów winiarskich pochodzących z XVII – XIX wieku.

Do najcenniejszych zabytków sakralnych miasta należy kościół farski, w którym dominuje wyjątkowy na Słowacji wczesnorenesansowy ołtarz kamienny.

Turystów zaciekawią także pozostałości miejskich wałów obronnych oraz pierwotnie renesansowy Zamek Rodu Pálffych (Pálffyovský kaštieľ), który został przebudowany w stylu barokowym. Aktualnie jest tu siedziba instytucji kształcącej Academia Istropolitana Nova.

W mieście zainteresuje również ładnie uporządkowany rynek oraz browar znajdujący się w historycznym budynku klasztoru.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA