Svätý Jur (Święty Jur)

Lokalizacja: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Svätý Jur

GPS: N48°15'24'' E17°12'32''

Najmniejsze miasteczko z Pentapolitany dawnych królewskich miast Żupy Preszporskiej to SVÄTÝ JUR (Święty Jur). Zwiedzanie Svätého Jura ucieszy nie tylko miłośników historii ale także przyrody, aktywnej turystyki, uprawy winorośli, winiarstwa a nawet piwa. Nie przepuście okazji przyjemnego dziennego pobytu na zboczach Małych Karpat.

W pobliżu SVÄTÉHO JURA (Świętego Jura, 4 911 mieszkańców) znajduje się państwowy rezerwat przyrody Šúr, kiedyś było tutaj płytkie jezioro, które zaniosło się osadami rzecznymi małokarpackich potoków. Dzisiaj jest to obszar torfowego olchowego lasu i bagnistych łąk.

W chwili obecnej winną latorośl uprawia się na powierzchni 411 ha. Typowe są odmiany Müller ThurgauRizling rýnskyPesecká leánka,Frankovka modrá i Svätovavrinecké. Zwiedzanie piwnic z winem oraz degustację win najlepiej zaliczyć w listopadzie podczas Dni Otwartych Piwnic.

DZIEJE

Początki osadnictwa miasta datują się z prawdopodobieństwem na okres przedhistoryczny. Około roku 3000 p.n.e. osiedlają się na wywyższonej wyspie otoczonej moczarami pralasu Šúr ludzie młodszej epoki kamienia, którzy zajmowali się już rolnictwem. Z okresem wielkomorawskim wiąże się powstanie potężnego grodziska. To grodzisko było częścią systemu tzw. Bratysławskiej Bramy razem z kolejnymi twierdzami strażniczymi w Bratysławie, Dewinie i Devínskej Novej Vsi. Najstarsze pisemne świadectwo o mieście Sväty Jur (Święty Jur) pochodzi z roku1209jednakże nie jest to dokument związany z założeniem miasta. W tym samym roku Svätý Jur (Święty Jur) stał się wolnym miastem z przywilejem odbywania targów.

ZABYTKI

Miasto Svätý Jur (Święty Jur) dysponuje bogatymi zbiorami pamiątek historycznych. Jedną z najstarszych stanowi Gotycki kościół Svätého JurajaGotycka budowa bez wieży została wzniesiona w ostatniej ćwierci XIII wieku. Kościół ewangelickipowstał w 1783 roku drogą przebudowy domu mieszczańskiego rodu Segner.Kolumna morowa z rzeźbą grupową Świętej Trójcy pochodzi z 1831 roku a upamiętnia koniec strasznej epidemii cholery. Trwała ona 57 dni a w czasie jej trwania zmarło 182 ludzi. Oryginał kolumny morowej jest wystawiony w Muzeum Miejskim. Kolejnymi cennymi zabytkami są Kościół Najświętszej TrójcyKlasztor PiarystówPałac rodu Pálffy i inne.

Autor: Grellnethová

Źródło: Mestské informačné centrum v Modre