Stary Zamek Bańska Szczawnica

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'34'' E18°53'27''

Główną dominantą centrum miasta  Banská Štiavnica, które figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO jest Stary Zamek, położony w kierunku zachodnim od placu Trojičné námestie (Plac Świętej Trójcy).

Najstarszym obiektem zamku jest były parafialny Kościół Panny Marii. Razem z sąsiednią Kaplicą Cmentarną  (karner) św. Michała  wybudowano go w XIII wieku jako trójnawową bazylikę romańską. W XIV wieku wokół kościoła zbudowano mur obronny i w ten sposób zaczęły powstawać fundamenty przyszłego zamku miejskiego. System obronny poszerzono później o basztę i bramę wjazdową z wieżą.

Na początku XVI wieku bazylikę przebudowano na gotycką świątynię. NIebezpieczeństwo najazdu tureckiego spowodowało konieczość kolejnej przebudowy, która zmieniła fortyfikowany kościół w twierdzę warowną. Sklepienie kościoła zburzono, i w ten sposób powstała dzisiejsza czteroskrzydłowa budowla pałacowa z wewnętrznym dziedzińcem w miejscu starej nawy głównej kościoła. Barokowa przebudowa w XVIII wieku dotyczyła szczególnie starej wieży wjazdowej. 

Obecnie Stary Zamek służy jako Słowackie Muzeum Górnictwa (Slovenské banské múzeum). W sezonie letnim w zamku odbywają się przedstawienia teatralne i programy kulturalne.

W zamku umieszczono ciekawe ekspozycje takie jak: Wystawę Archeologiczną pt. "Baníci prichádzajú" (Nadchodzą górnicy), Makietę późnogotyckiego ołtarza dzieła Mistrza M. S., Warsztat kowalski, Rzeźby barokowe, Tarcze strzeleckie, Pracownię fajek, Wystawę zegarów oraz Katownię.

Wizytę Starego Zamku można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Historyczno-Artystycznego, do czego uprawnia zniżkowy bilet wejścia.

Źródło: Dajama