Spiska Kapituła

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Levoča, Spišské Podhradie

GPS: N49°0'3'' E20°44'27''

Słowackim „Watykanem“ jest miasteczko kościelne Spiska Kapituła (Spišská Kapitula), z którego już od dawnych czasów proboszcze, biskupi i kanonicy organizowali życie kościelne nie tylko na Spiszu. Miasteczko, wraz z innymi zabytkami znajdującymi się w okolicy Zamku Spiskiego, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najcenniejszą budowlą Kapituły Spiskiej (Spišskej Kapituly) jest późnoromańska Katedra św. Marcina (Katedrála sv. Martina). W latach 1245 – 1275 katedra przybrała kształt trójnawowej budowli z dwoma wieżami. W roku 1382 dobudowano do niej kapliczkę Corpus Christi, którą w latach 1488 – 1493 zastąpiono obecną kapliczką zbudowaną według wzoru francuskiej Saint Chapelle. W latach 1873 – 1889, w wyniku celowej przebudowy, uległ przekształceniu barokowy wystrój katedry a mianowicie przywrócono jej styl gotycki. Poprzez regotyzację starano się nadać katedrze charakter średniowieczny odpowiadający gustowi okresu romantyzmu.

Pałac Biskupi (Biskupský palác) zbudowano razem z katedrą jeszcze jako pałac proboszczów (prepoštský palác). W przeszłości  w sąsiedztwie pałacu znajdował się park francuski, do którego wchodziło się przez stojącą do dziś  tzw. Wieżę Zegarową (Hodinovú vežu) z roku 1739.

W części wschodniej Kapituły Spiskiej na wąskich gotyckich parcelach znajdują się  tzw. kanonie kanoników kapitulnych, do których dostęp prowadzi poprzez jedyną uliczkę w mieście. Umocnienia miasteczka kościelnego z dwoma bramami wejściowymi zostały zbudowane w XIV wieku a ulegały one wielokrotnej przebudowie.

Spiska Kapituła jest częścią miejską Spiskiego Podhradia (Spišského Podhradia).

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA