Słowackie Narodowe Muzeum Literatury Martin

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°4'2'' E18°55'23''

Słowackie Narodowe Muzeum Literatury przy Słowackiej Bibliotece Narodowej pełni rolę muzealno – dokumentacyjną oraz prezentacyjną głównego muzeum literatury na Słowacji. Przesłaniem muzeum jest gromadzenie, specjalistyczne opracowywanieprzechowywanie oraz udostępnianie eksponatów muzealnych mających związek z historią literatury słowackiej.

Muzeum gromadzi, ocenia, opracowuje i udostępnia zbiory dotyczące historii słowackiego piśmiennictwa, kultury i grafiki książkowej. Tworzy zespoły zbiorów, których przesłaniem jest wszechstronne udokumentowanie słowackiej literatury wraz z jej historią oraz jej prezentacja i popularyzacja.

Ekspozycja stała, która znajduje się w tymże budynku, w formie muzealnej przedstawia rozwój literatury słowackiej od IX wieku aż do współczesności. Ekspozycja jest podzielona według następujących tematów: Salony dworskie; Państwo Wielkomorawskie – kolebka słowiańskiego piśmiennictwa; Ponowne kształtowanie się średniowiecznej literatury słowackiej po powstaniu państwa węgierskiego; Słowacka literatura humanistyczna okresu renesansu; Literatura na Słowacji w okresie baroku; Oświecenie i początki odrodzenia narodowego; Klasycyzm, Romantyzm i okres działalności Macierzy Słowackiej; Realizm i modernizm słowacki.

Ekspozycja prezentuje najwybitniejsze zabytki piśmiennictwa, które wskazują na historię narodu słowackiego. Najcenniejsze rękopisyinkunabuły oraz starodrukiprezentowane są w formie faksymile (wiernych kopii oryginałów).

Częścią SNLM jest także Cmentarz Narodowy (Národný cintorín), znajdujący się w centrum miasta Martin. Ekspozycja stała oraz pomieszczenia specjalistyczne muzeum mają siedzibę w pierwszym historycznym budynku Macierzy Słowackiej (Matice slovenskej).

Źródło: Slovenské národné literárne múzeum Martin