Słowacja posiada najpiękniejszy znaczek świata

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'44'' E17°6'32''

Poczta Słowacka po raz pierwszy w historii została uhonorowana nagrodą za najpiękniejszy znaczek pocztowy świata o tematyce chrześcijańskiej w konkursie „Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele”.

Nagroda dla najpiękniejszego znaczka pocztowego o tematyce religijnej „Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele” jest co roku przyznawana temu znaczkowi pocztowemu, który w sposób szczególny i wyjątkowy przyczynia się do szerzenia myśli chrześcijańskiej na świecie.

Podczas 32. edycji tego prestiżowego i wyjątkowego konkursu nagrodę główną po raz pierwszy zyskał znaczek pocztowy ze Słowacji „1150-ta rocznica przybycia św. Cyryla i Metodego do Wielkich Moraw”. 

Znaczek został wydany w 2013 r. wspólnie z Bułgarią, Czechami i Watykanem, z inicjatywy Poczty Słowackiej, która dostarczyła wymienionym państwom projekt artystyczny znaczka, który stworzony został przez profesora szt. plast. Dušana Kállaya.

Źródło: Slovenská pošta, a.s.