Śladami dawnego górnictwa rudnego w Pukancu

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Levice, Pukanec

GPS: N48°21'8'' E18°43'17''

Rynek (Námestie) w Pukancu - sztolnia Ergi - miejsce wypoczynku Dorothea - Turnička na Ľajtni - gmach  Terra Banensium, Zem Baníkov na Rynku w Pukancu (3 1/2 godz.)

Góry: Szczawnickie góry
Region: Nitrzański

Punkt wyjścia: Tablica informacyjna przed Kościołem ewangelickim na Rynku w Pukancu
Punkt docelowy: Gmach Terra Banensium – Zem Baníkov na Rynku w Pukancu

Rozpiętość czasowa trasy: Rynek – sztolnia Ergi 1/2 godz. – Dorothea - punkt wypoczynkowy 1 godz. – rozległy, panoramiczny widok na okolice z Turničky na Ľajtni 1/2 godz. – budynek Terra Banensium – Zem Baníkov na Rynku  - 1/2 godz.
Mapa: Štiavnické vrchy, skala 1:50 000 VKÚ, a.s., Harmanec

Opis trasy: Celem ścieżki dydaktycznej jest przekazanie zwiedzającemu informacji na temat byłego, wolnego miasta górniczego i królewskiego Pukanec, kładąc akcent na starych zabytkach górniczych oraz koncentrując się na opisach wydobywania, opracowywania i modyfikacji  rud złoto- i srebronośnych. Na planszach informacyjnych zamieszczono informacje dotyczące flory i fauny okolic Pukanca. Przekazują one informacje na temat najbardziej charakterystycznych specyfików geologicznych Pukanca i jego bezpośredniej okolicy. Realizację ścieżki dydaktycznej rozpoczęto w sezonie letnim 2004 roku. Przez każdy kolejny sezon przybywać będzie nowo udostępniony rejon znajdujący się na trasie ścieżki, z dwunastoma planszami informacyjnymi - w zależności od możliwości i dostępnych środków finansowych. Długość ścieżki wynosi 5,2 km. Prowadzi ona przez łatwy do pokonania teren, przy wysokości 140 m. Wiek najmłodszego z uczestników ścieżki, który pokonał ją pod opieką rodziców, nie przekroczył rok, natomiast najstarszy z nich miał 86 lat.

Źródło: Terra Banensium - Zem Baníkov